Procedure starten

Wij nemen het gehele proces uit handen, van begin tot eind. Zo krijg jij niet te maken met scheldkanonnades of tijd- en energievretende zaken, maar kun je je gewoon bezig blijven houden met je werk: fotograferen! En uiteindelijk krijg je van ons de eerlijke vergoeding uitbetaald. Start direct de procedure!

Procedure starten

Procedure starten

het proces.

Na ontvangst van je aanvraag gaan wij direct voor je aan de slag. Wij stellen eerst bewijzen veilig, voordat deze door de tegenpartij worden verwijderd. Vervolgens sturen wij een duidelijke brief naar de tegenpartij waarin wij hen informeren over de auteursrechtschending. In die brief vermelden we dat de tegenpartij moet stoppen met de inbreuk en doen we een schikkingsvoorstel. Met het schikkingsvoorstel proberen we op een snelle manier een eerlijke vergoeding te verkrijgen. Zodra wij die hebben ontvangen, betalen wij die direct aan jou uit.

Procedure starten
1. Wederpartij op de hoogte brengen.

Er wordt een brief naar de wederpartij gestuurd ter informatie over de auteursrechtschending.

2. Schikkings-voorstel.

In de brief komen we met een schikkingsvoorstel en manen we de wederpartij tot stoppen met de inbreuk.

3. Eerlijke vergoeding.

Wij ontvangen een eerlijke vergoeding.

4. Uitbetaling.

Bij ontvangst worden onze kosten verrekend en betalen we direct uit!